Marketing Strategy

Vanuit de missie en visie van een organisatie bepalen we de kernwaardes van uw organisatie. Waarin bent u onderscheidend en uniek? Hieruit vormen we een marketingstrategie: hoe vertalen we uw boodschap in effectieve uitingen? Welke middelen zetten we in en hoe geven we deze vorm? We meten de resultaten van de ingezette middelen en kijken altijd waar er ruimte is voor verbetering en optimalisatie.