Missie/Visie

Missie

Elke organisatie heeft een bepaalde eigen identiteit, een missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft. In gewoon Nederlands: de missie zegt wat de organisatie wil zijn of ‘waar we voor gaan’.

Visie

Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu, de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie.

Uw bedrijf of organisatie heeft een missie en visie of wij helpen u in het definieren en uitdragen van de missie en visie.